Възможностите за облекчаване на тежкото финансово състояние на МБАЛ Девин бяха обсъдени на работна среща в Областна администрация

11 Януари 2011, 1871 прочита

Финансовите затруднения на МБАЛ Девин и начини за облекчаване на тежкото финансово състояние на лечебното заведение бяха обсъдени на проведената вчера / 10-ти януари/ среща в областна администрация- Смолян. В нея участие взеха Областния управител инж. Стефан Стайков, зам.-областния управител Недялко Славов, представители на основните кредитори на МБАЛ-Девин - Интернешънъл Асет Банк АД- клон Смолян и “Анри- 64 - Андрей Кехайов” ЕТ, кмета на община Девин инж. Здравко Василев и ръководството на болницата. Наложеният запор от кредиторите върху постъпленията на болницата, я изправя пред невъзможност да работи и обезпечава дейността си. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че трудовите възнаграждения на персонала не се изплащат ритмично, което го демотивира и води до напускане на медицинските кадри. Притеснението на изпълнителният директор д-р Костадин Калайджиев е, че без лекари и без възможност за привличане на специалисти по профилни специалности няма да може да се сключи договор за работа с Националната здравноосигурителна каса. Кметът инж. Василев декларира своята и на общински съвет- Девин подкрепа за многопрофилната болница, като подчерта, че съгласно прието тяхно решение при реализирани сделки с недвижими имоти- частна общинска собственост, приоритетно ще се погасяват дълговете на болницата. След намесата на областния управител се постигна договореност за сключване на споразумение между длъжника и основните кредитори, с което се осигурява тримесечен гратисен период за погасяване на задълженията.