Вече една година областният управител инж. Стефан Стайков настоява пред кмета Дора Янкова да бъде обявен конкурс за главен архитект на община Смолян

12 Януари 2011, 1755 прочита

Точно преди една година – на 12.01.2010, Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян г-жа Дора Янкова, с искане в най-кратък срок да бъде обявен конкурс за главен архитект на общината. Искането на г-н Стайков бе провокирано от проведена с членове на Съюза на архитектите в България /САБ/ и Камарата на архитектите /КАБ/ среща, на която бяха разисквани въпроси, свързани с градоустройството и административното обслужване в община Смолян и другите общини на областта. Като най-важен сред дискутираните въпроси, бе откроен въпроса за статута на главния архитект на общината, назначаването му на граждански, а не на трудов договор без проведен конкурс, спазването на работното време...
На 28.04.2010 г. бе изпратено напомнително писмо, с което областният управител отново указа във възможно най-кратък срок да се предприемат действия по провеждането на конкурс за избор на главен архитект на община Смолян. На 17.05.2010 г. бе получен отговор от кмета Дора Янкова, в който се казва: ”В отговор на отправено от Вас запитване, Ви уведомявам, че служителите на отдел “Бюджет и човешки ресурси” към община Смолян подготвят обявлението за конкурс за избор на Главен архитект на община Смолян”. Осем месеца се оказаха недостатъчен срок за подготовката на това обявление. До момента в Областна администрация все още не е постъпил отговор с информация за предприети мерки.