Областният управител свика работна среща заради пожарите

04 Май 2007, 1829 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов свика работна среща с цел подобряване организацията и превантивните мерки за предотвратяване на пожари в извънселищните територии на областта, както и подобряване на организацията при тяхното ликвидиране. На събирането вчера бяха ръководители и представители на: ОД ”Пожарна безопасност и защита на населението”, РУГ, Областно пътно управление, Дирекция “Гражданска защита”, ОД“Земеделие и гори”, РИОСВ, “ЕСО”ЕАД - Мрежови експлоатационен район – Смолян, Клиентски енергиен център /КЕЦ/-Смолян и КЕЦ-вете в Чепеларе, Златоград и Девин, Контролно-техническа инспекция, ОД“Земеделие и гори”, “Горубсо”-Мадан, “Горубсо”-Златоград, “Рудметал”АД-Рудозем, Областна администрация, както и кметове и представители на общините. Всички участници представиха информация за дейността на институциите, които представляват, свързана с тематиката на срещата. Те споделиха мнение относно решаването на различните проблеми и по-добрата координация между ведомствата.
На срещата стана ясно, че от началото на годината до момента на територията на областта са възникнали 261 пожара, като 135 са в извънселищни територии. Никога преди това тези пожари не са заемали такъв голям дял от общия брой. За цялата предишна година са регистрирани 57 извънселищни пожара. Основен фактор за възникналите през тази година 135 пожара е човешката дейност, най-често при почистване на земеделски земи и ливади, при което огънят често обхваща и горски площи. Пожарите, възникнали от запалване на тревни площи и отпадъци са 115, предизвиканите от далекопроводи са 14, от сметища – 6. Една от причините за увеличения брой е сравнително сухата зима. Като основни проблеми при превенцията от възникване на пожари и при гасенето им, комисар Шотаров изтъкна:
Първо - необходимостта от активно включване на общините за информиране на цялото население за опасностите от пожари и задълженията на всеки гражданин. В това отношение работата на общините не е на добро ниво;