Провеждане на кампанията по Преброяване на населението и жилищния фонд 2011, ще бъдат дискутирани в Смолян на работни срещи с Председателя и Главният секретар на НСИ

14 Януари 2011, 1899 прочита

Председателят на Националния статистически институт – доц. д-р Мариана Коцева и главният секретар Цветан Нанов ще посетят във вторник- 18 януари гр. Смолян. Те ще проведат работни срещи с Областният управител, членовете на Областната преброителна комисия и председателите на Общинските преброителни комисии. По време на срещите ще бъдат обсъдени въпроси свързани с готовността на общинските преброителни комисии за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в периода от 1 до 28 февруари 2011 г. Ще бъдат обсъдени предстоящите обучения на преброителите и контрольорите през м. януари /график, лектори, материали и зали/, обявяването на списъците в общините и новата възможност за преброяване по интернет и осигуряване на техническа обезпеченост от кабелните оператори в района в периода на електронното преброяване от 1 до 9 февруари 2011 г. Ще се дискутират и координация на действията между НСИ, областната администрация и общините за ефективна информационна кампания, която да предостави навременна и практически насочена информация на населението и медиите, както и разпространението на информационни материали, предоставени от НСИ чрез медиите и общинските сайтове за улеснение на хората, които ще бъдат преброени.
Срещите имат за задача да подготвят екипите по места за провеждане на кампанията по Преброяването и да създадат максимално добри условия за събиране на статистическите данни и съдействие и подкрепа от цялата общественост.
От 11.30 часа, в зала 201 на Областна администрация ще бъде дадена пресконференция за медийте.

Списъците с одобрените преброители и контрольори за Преброяване 2011 са обявени в Общинските преброителни комисии на територията на Област Смолян и Териториално статистическо бюро - Смолян.
За едномесечния срок, в който се набираха преброители и контрольори бяха получени 1370 заявления при необходими 900. Това са с 52% повече от планираните хора за работа по Преброяване 2011.
Териториално статистическо бюро Смолян благодари за интереса и желанието на всички, които са подали документи за преброители и контрольори.
Одобрените кандидати ще преминат еднодневно обучение от 15 до 27 януари 2011 г. по обявен график, приложен към списъците.
Лекторите ще бъдат специалисти от Териториално статистическо бюро - Смолян. На обучението ще бъдат разяснени правата и задълженията на преброителите и контрольорите, ще бъде указан начинът на попълване на преброителните карти и на провежданите извадкови изследвания за миграция и раждаемост.


Преброяването започва в 0.00 часа на 01 февруари 2011 година.
• Първи етап - от 0 часа на 01 февруари 2011 г. до 24 часа на 9 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва по интернет чрез информационна система „Преброяване 2011”.
• Втори етап - от 8 часа на 10 февруари 2011 г. до 20 часа на 28 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.

График за обученията по общини за Преброяване 2011

Рудозем 15. 01. 2011 г.
Мадан 17. 01. 2011 г.
Баните 18. 01. 2011 г.
Чепеларе 19. 01. 2011 г.
Доспат 20. 01. 2011 г.
Девин 21. 01. 2011 г.
Златоград 22. 01. 2011 г.
Смолян 24. 01. 2011 г.
Смолян 25. 01. 2011 г.
Неделино 26. 01. 2011 г.
Борино 27. 01. 2011 г.