На работни срещи в Смолян бяха обсъдени ползите от Преброяване 2011

18 Януари 2011, 1880 прочита

Всеки български гражданин трябва да участва в кампанията за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, защото всички бъдещи политики на страната ни ще се изграждат върху данните от това преброяване. Ето защо преброяването не е само статистическа, но и национална задача. Така определи значимостта на предстоящата кампания Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева. Тя и главният секретар на НСИ Цветан Нанов бяха на работно посещение в област Смолян. Подготовката за предстоящата преброителна кампания бе темата на проведените срещи с областния управител инж. Стефан Стайков, заместник- областния управител Недялко Славов, който е председател на Областната комисия по преброяването, членовете на Областната преброителна комисия и председателите на Общинските преброителни комисии. Обсъдени бяха няколко групи въпроси: готовността на общинските преброителни комисии и проблеми, с които те се сблъскват; необходимостта от добра комуникация между институциите за постигане на по-висока ефективност на процеса; информационната кампания и предимствата на преброяването по интернет.
Информацията, която хората ще дадат за себе си чрез преброяването, ще се върне при тях като ползи. Това е единствения начин, по който ще се съберат данни, даващи възможност да се планира по-добре бъдещето както на национално, така и на местно ниво. Ще се обхванат и най-малките и отдалечени населени места, като ще се отчетат данни не само за лицата – възраст, пол, образование, етнокултурни характеристики, икономическа активност, здравен статус, но и за жилищните сгради и жилищата- вид, начин на ползване, брой на лицата, които ги обитават, благоустроеност, битова осигуреност на домакинствата. Преброяването е единствения източник на данни за определяне вида, състава и размера на домакинствата и семействата. То е и изчерпателен източник на данни на данни за социално-икономическите характеристики на населението, на най-ниско административно-териториално ниво.
Преброяването започва в 0.00 часа на 01 февруари 2011 година.
- Първи етап - от 0 часа на 01 февруари 2011 г. до 24 часа на 9 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва по интернет чрез информационна система „Преброяване 2011”.
- Втори етап - от 8 часа на 10 февруари 2011 г. до 20 часа на 28 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата, чрез попълване на хартиена преброителна карта.