Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков се срещна с Префекта на Префектура Източна Македония и Тракия г-н Арис Янакидис

04 Февруари 2011, 1948 прочита

На трети февруари Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков посети Република Гърция, където се срещна с Префекта на Префектура Източна Македония и Тракия г-н Арис Янакидис. Двамата направиха преглед на всички проекти, касаещи трансграничното сътрудничество по две направления:
-Проекти по Програмата за европейско териториално сътрудничество България- Гърция 2007-2013;
- Двустранни отношения, касаещи трансграничните комуникации и добри транспортни връзки.
Това е първата среща между двамата висши представители на държавната власт, след проведената административна реформа в Република Гърция. Тя имаше не само опознавателен характер, но целеше и изясняване политиката на новата администрация по отношение развитието на двустраното ни сътрудничество.
Обсъдена бе необходимостта от подобряване на транспортната мрежа между двата региона, като определящ фактор за икономическото развитие и свободното движение на хора и товари. Според г-н Янакидис, новата администрация на Префектурата все още няма категорична яснота по отношение конкретика за строителство на пътни артерии, тъй като решенията в тази сфера са на ниво правителство. Оценен е приоритета на пътя Маказа- Комотини, който е в най- напреднала фаза и ще бъде открит още през лятото на тази година.
По отношение на пътя Ксанти- Рудозем- Смолян- Пловдив, гръцкото правителство е предоставило приоритетите по реализацията на пътностроителен консорциум «Егнатия». Префектурата не може да даде достатъчно информация за това по какъв начин и ред ще се изгради пътя до границата с Рудозем, защото все още не е завършено неговото проектиране. Очаква се процесът на проектиране да приключи през 2011г. и тогава да бъдат предоставени инвестиции за реализацията му.
Г-н Янакидис прие поканата на инж. Стайков за бъдеща среща в Смолян, на която отново да се разискват актуални проблеми на двата региона. Предвижда се тя да се проведе през пролетта, когато ще е ясна позицията на гръцкото правителство и администрацията на Северна Гърция по отношение на пътно- транспортните връзки с България.
На среща със заместник префекта г-н Фотис Каралидис, отговарящ за област Ксанти, инж. Стайков настоя да се отпочне в най-кратък срок, в рамките на планираните инвестиции, строителството на 9,5 - километровата отсечка от Димарио до Рудозем, част от пътя Ксанти- Рудозем- Смолян- Пловдив. Мотивът е, че това ще даде възможност за отварянето на ГКПП Елидже. В последствие ще се изгради и пътя, свързващ Димарио с гръцката транспортна магистрала «Виа Игнатия».