Безопасността на движението и състоянието на пътищата гледа на заседание Областната комисия по транспорт

04 Май 2007, 2384 прочита

На заседание на Областната комисия по транспорт, водено от областния управител д-р Петър Фиданов, разискваха състоянието на безопасността на движението в областта, готовността на общините и Областно пътно управление за извършване на пролетното изкърпване на улици и пътища.
Дневният ред на вчерашната среща включваше и представяне на информация относно извършените дейности за освежаване на маркировката, готовността за поддържане на чистотата на пътищата, отбивките и сервитутните ивици от общинската, областна и републиканска пътна мрежа. От Регионална дирекция “Автомобилна администрация”-Смолян представиха отчет на работата на дирекцията през миналата година.
В заседанието взеха участие ръководители и представители на общински администрации, ОД”Полиция”, ОПУ, БТК, Регионална дирекция “Автомобилна администрация”, транспортни фирми, EVN и Областна администрация.
Пътно транспортните произшествия /ПТП/ в региона за 2006 г. са със 70 повече в сравнение с предишната година. Намалял е броят на тежките случаи, запазен е броят на убитите – 5-ма души. Най-сериозна причина за катастрофите е неправомерното поведение на водачите – несъобразена с пътните условия скорост, неспазване на дистанцията, неправилно движение на заден ход и др.
Представителите на общините информираха, че навсякъде е започната дейността по ремонт и изкърпване на общинската пътна мрежа, маркировка и подмяна на негодните пътни знаци, като в различните общини тя е на различен етап. От община Девин обърнаха внимание, че при събиране на повече почивни дни се чувства недостиг на полицаи и предложиха при необходимост да се командироват служители от други полицейски управления на областта. Бе посочено, че само през последните 4 празнични дни над 200 автомобила са посетили града, а още по-голям е бил броят на преминалите .
Директорката на Областно пътно управление/ОПУ/- Смолян инж. Диана Палагачева заяви, че през април са изкърпени 982 кв.м по протежението на 26,5 км от републиканските пътища на областта. Почти 80% от трасетата пък са подготвени за изкърпване. В момента 38% от пътищата с настилка са в добро състояние.
Относно кърпежите ОПУ е поискало от изпълнителния директор на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” цялата дейност по изкърпването на републиканските пътища в областта да се извърши в кратък срок, най-късно до месец юни т.г. Миналата година с предоставените лимити, месец за месец, почти до октомври са продължили тези дейности.
От няколко години насам върви подмяна на крайпътните знаци, като до момента около 90% вече са сменени с нови.
От отчета на директора на РД “ Автомобилна администрация”-Смолян Георги Кехайов относно контролната дейност на тяхното ведомство на обществения превоз на пътници и товари през 2006 г.стана ясно, че:
- Общините не съблюдават в пълна степен подписаните от превозвачите задължения при изпълнение на договорните отношения;
- установени са множество нарушения при изпълняване на маршрутните разписания в градския транспорт в Смолян. Поради стремеж за превоз на повече пътници, а оттам и повече получени приходи, масово се закъснява между спирките по маршрута, като автобусите се движат със скорост от около 20 км/ч, затрудняват движението в града и се образуват колони след тях;
- следконкурсни неуредици в община Рудозем. Спечелилата пакет линии фирма “Емилия” ООД отдава неправомерно общински линии на неучаствал в конкурса превозвач, а изпълнява междуобластните линии, които са икономически по-изгодни.
За тези и други случаи на нарушения са съставени актове.
На срещата бе заострено вниманието да бъде завишен контролът на тежкотоварните автомобили, превозващи дървесина и строителни материали. При строителни работи да бъдат съгласувани и координирани действията на всички ведомства, участващи в тях.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
04.05.2007 г.