Областна администрация Смолян получи финансиране за поредния си международен проект

15 Март 2011, 1935 прочита

Областна администрация Смолян получи финансиране за поредния си международен проект. Наименованието на проекта е „Планински патрули- Интегрирана система за безопастност при бедствия и аварии”. Водещата организация е от Италия, партньори са Областна администрация Смолян и организации от Гърция и Унгария.
Общата цел на проекта е: Изграждане капацитета на институциите за защита на населението в планинските райони, за справяне с предизвикателствата през цялата година /с акцент през зимния сезон/, с фокус - защита в бедствени ситуации.
Предвдените дейности по проекта включват обмяна на опит и добри практики между партньорите, създаване и внедряване на Интегрирана система за безопастност при бедствия и аварии, обучение на доброволци за реакция при бедствия. Освен това са предвидени и доставки на екипировка и оборудване за доброволците.
Продължителността на проекта е 18 месеца, а общия бюджет – 330 500 евро, от които за българския партньор – 82 700 евро.