Пожароопасния сезон в областта е определен със заповед на Областния управител инж. Стефан Стайков

12 Април 2011, 1890 прочита

Във връзка с възникналите множество запалвания в земеделски земи в близост до горски територии и горски пожари, Областният управител на област Смолян определи със своя заповед пожароопасния сезон в областта. Той е за времето от 11.04.2011 г. до 20.10.2011 г.
Съгласно действащата към момента нормативна уредба, санкциите за нарушения са в размер от 50 до 1000 лева, имуществените санкции са в размер от 200 до 10 000 лв. Те са регламентирани в Закона за горите, Правилника за прилагане на Закона за горите и Наредба 30/2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари.
Заповед № ОК-03-02-399/11.04.2011 г.