Областният управител свика щаба за координация предвид очакванията за нови интензивни валежи и усложняване на обстановката

23 Май 2007, 1847 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов - председател на щаба за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи, свика на извънредно заседание днес неговите членове - всички ръководителите на институциите, ангажирани с дейността при бедствия и аварии.
Срещата бе във връзка с писмо на вицепремиера и министъра на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем и усложнената метеорологична обстановка. Спуснатите указанията в писмото са заради очакваната прогноза от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН за влошаване на времето и вероятност от нови интензивни валежи. Нарежданията на министър Етем са с цел вземане на превантивни мерки и подготовка за организирани и координирани действия на структурите на Единната спасителна система.
На срещата днес присъстващите информираха за готовността на институциите и организациите, за хората и наличната техника, с които разполагат. От всички ведомства бе изразена готовност за адекватна реакция в случай на бедствие и аварии. На заседанието бе уточнен методът за оповестяване и начинът за събиране на силите и средствата, участващи в спасителни дейности. Освен това бяха изяснени районите за действие, формата, по която ще се привличат хора и техника, начинът за оповестяване и извеждане на населението от заливните зони. Бяха уточнени критичните места в населените райони на областта по всички поречия и заливни зони на язовири и хвостохранилища. Ръководителите се запознаха с указанията на областния управител, както и с основните моменти от Закона за защита при бедствие и аварии и ПМС №106 от 08.05.2007 г.
Областният управител д-р Петър Фиданов и директорът на “Гражданска защита”-Смолян инж. Недялко Горанчев вчера са изпратили писмо до всички кметове на общини. Указанията към тях са за: наблюдение на реките, язовирите и хвостохранилищата; предупрежедение към организациите и фирмите, работещи в близост да речните русла за предприемане на мерки за защита на машините и собствеността си; при рязко влошаване на обстановката, незабавно да се докладва на дежурния по областен съвет за сигурност; и т.н.Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
23.05.2007 г.