Ден на отворените врати под надслов „Всичко, което искам да знаеш за избора на професия” ще се проведе на 4 и 5 май в Смолян

29 Април 2011, 1940 прочита

Ден на отворените врати под надслов „Всичко, което искам да знаеш за избора на професия” ще се проведе на 4 и 5 май в Смолян. Инициативата е под егидата на зам.- областния управител Чавдар Фурлански, в партньорство с РИО на МОМН- Смолян. Идеята за нея бе приета на проведената през месец януари 2011 г. кръгла маса на тема „Ролята на професионалното образование за кадровото осигуряване на регионалната икономика”, на която присъстваха представители на водещи фирми по браншове в областта.
Целта на събитието е да се подпомогне професионалното ориентиране и избора на професия на учениците от прогимназиален етап на основната образователна степен и им даде информация за видовете професии и професионално значими качества, да се запознаят с реалната ситуация на пазара на труда, изискванията на работодателите и необходимите умения за управление на собственото им професионално развитие.
За подрастващите е важно за знаят:
- Каква е същността на дадена професия, характера на дейността, условията на работа и перспективите за развитие;
- Какви качества, знания и умения се изискват от съответните специалисти;
- Къде се предлага подходящо образование;
- Къде могат да продължат образованието си;
- Къде могат да намерят работа, след като завършат училище;
- Какви са собствените им възможности и предпочитания към работната среда.
За желаещите да посетят и се запознаят в детайли с реалната работна среда в производствените бази на предприятията и фирмите, на разположение ще бъдат специалисти, които ще отговарят на техните въпроси от 13,00 до 17,00 часа на 4 и 5 май.
Списъкът на предприятия и фирми, които могат да бъдат посетени е публикуван на интернет-страницата на РИО-Смолян.