Одобрен за финансиране е Проект на НАО „Рожен”, за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания

09 Юни 2011, 1653 прочита

Одобрен за финансиране е Проект на НАО „Рожен” по Програма за осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение. Той е на стойност 8200 лева и се финансира от Агенцията за хора с увреждания. Идеята за проекта бе предложена на екипа на обсерваторията от Областна администрация Смолян, като областния управител изготви и писмо за подкрепа. Националната астрономическа обсерватория – Рожен е обект с национално и международно значение. Тя се посещава както от български, така и от чуждестранни туристи. Изключително важно е да се осигури достъп на хората с увреждания, които имат специфични потребности при пространственото си придвижване. Предвидените дейности ще създадат условия на тези посетители за достъп до обекта и чрез изграждане на вътрешните преходи ще се осигури и възможност за наблюдение и участие в различни мероприятия, организирани от астрономите.