На територията на област Смолян стартира работата по Проект: ЛОТ 27

22 Август 2011, 2428 прочита

ПРОЕКТ: ЛОТ 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян - Михалково – Кричим, на път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път ІІІ-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян е предвиден за изпълнение по втория етап на Оперативна програма „Регионално развитие“.
26, 43 км. ще бъдат рехабилитирани, като обекта се състои от три участъка:
Участък 1: Път ІІІ-866 Смолян - Михалково - Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490 с дължина 6,500 км. от гр.Смолян през прохода Превала до с.Стойките.
За ремонта на настилката се предвиждат реконструкция на определени участъци и полагане на изравнителни и усилващи пластове от неплътен асфалтобетон и износващ пласт . Предвижда се ремонт на 14 водостока, изграждането на 7 броя тръбни водостоци ф30 см (покрит окоп). Общо по трасето съществуват 11 броя подпорни стени, които ще се надзидат.

Участък 2: Път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян-Стойките/ от км 0+000 до км 11+350.73 с дължина 11,351 км от к.к.Пампорово до КПП Смолян, т.нар. Панорамен път.
Участъкът преминава през курортен комплекс Пампорово. За осигуряване на оптимално отводняване на настилката е необходимо почистването на съществуващите окопи и оформянето на нови, изграждането на бетонова ригола, възстановяване на отводняването с бетонови бордюри и улеи. Предвижда се ремонт на 35 водостока, изграждането на 2 броя нови водостоци.

Участък 3: Рехабилитация на път IІІ-8681 Рудозем- Смилян от км 0+000 до км 8+431 с дължина 8,431 км.
Предвижда се ремонт на 16 водостока, изграждането на 19 броя нови водостоци. За целия участък се предвижда нова стоманена предпазна ограда и стоманен парапет на необходимите места. Предвидено е ремонт на прилежащите банкети, бордюри, тротоари, откоси и др.


За последно през 1986г. е изпълняван среден ремонт на участък от пътя, преминаващ през прохода Превала. За Панорамен път е изпълняван среден ремонт по участъци в периода 1999г. – 2002г. За периода на експлоатацията и на трите участъци са извършвани само текущи ремонти.
Целевата група и крайните бенефициенти, които ще бъдат положително повлияни от изпълнението на настоящия проект е населението на област Смолян – 140 066 жители (по данни от 2007 г.).
Дейностите по настоящия проект, свързани с подобряване на инфраструктурата на път ІІІ-866 , ІІІ-8641 и ІІІ-8681 ще имат ключова роля за икономическото развитие на региона. Рехабилитацията ще улесни достъпа на туристите до с. Гела, до ранно византийска базилика в местността Манастира, до гр. Смолян където са декларирани над 100 сгради, имащи достойнства на архитектурни паметници, до Смолянската котловина където са разположени и красивите Смолянски езера. Също така ще подобри достъпа до курортен комплекс Пампорово-един от големите български курорти и до средновековната крепост “Козник” разположена на скала над град Рудозем. Крепостта е елемент от цяла крепостна система, която в миналото е служела за отбрана на Родопите.
Изпълнител на строително – монтажните работи е ДЗЗД "Родопи-СЗВ-2011" гр. Стара Загора , като стойността на СМР е 14 650 977.33 лева без ДДС . Срокът за изпълнение е4 месеца. Строителен надзор ще се изпълнява от фирма "Трансконсулт БГ" ООД гр. София, като стойността на консултантските услуги е 123 050.00 лева без ДДС.
Обектът е включен като ЛОТ 27 от Втори етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.