Във връзка със старта на учебната година, в Областна администрация се проведе работна среща на всички заинтересовани институции

01 Септември 2011, 1953 прочита

Във връзка с предстоящия старт на новата учебна 2011-2012 година и с оглед гарантиране на безопастността, сигурността и здравето на децата, днес- 1-ви септември, в залата на Областна администрация се проведе работна среща, инициирана от ОД МВР- Смолян и свикана от областния управител инж. Стефан Стайков. В днешната среща бяха поканени да вземат участие представители на всички заинтересовани институции - РИО на МОМН, ОУ „ПБЗН”, РЗИ, Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Районна прокуратура и кметовете на десетте общини в областта.
Ангажираност по темата с присъствието си демонстрираха всички поканени институции, но общините показаха незаинтересованост- участие взе само представител на община Златоград.
Сред дискутираните проблеми, свързани със започването на новата учебна година, като най-сериозни се откроиха няколко, които са ангажимент на общините:
- Липса на хоризонтална и вертикална пътна маркировка (пешеходни пътеки и пътни знаци);
- Липса на осветление в районите около училищата и детските градини;
- Липса на предпазни огради и парапети в районите около училищата и подходите към тях;
Тези констатации са на база извършени от инспектори от Сектор „Пътна полиция”, съвместно с представители на общините и кметствата огледи на състоянието на сигнализацията, маркировката , уличното осветление, предпазните огради и парапети и др. Служители на полицията и пожарната са извършили охранителни обследвания във всички училища и детски градини в областта, както и на районите около тях. На компетентните институции са дадени предписания за отстраняване на констатираните пропуски. Директорът на ОД МВР – Смолян апелира за по-добро взаимодействие и координация между всички отговорни институции, с цел гарантиране на сигурност и безопасност за децата през започващата учебна година, тъй като до началото и остават само две седмици.
Проверки в училищата в областта са извършили и служители на РЗИ – Смолян, като също са издали предписания на директорите за отстраняване на констатираните нередности до началото на учебната година. Предстоят повторни проверки за изпълнението на тези предписания.
Представителите на Районна прокуратура и ОД МВР дадоха препоръка към РИО на МОМН и към всички директори на учебни заведения, да се обърне повече внимание на възпитателния процес и на индивидуалната работа с учениците, за да бъдат навременно откривани и решавани евентуални проблеми, да се избегне пречупването на образователния процес само през призмата на преподаване и усвояване на учебния материал. Препоръчаха също така, да бъде завишен пропускателния контрол в училищата, както и контрола от страна на дежурните педагози в междучасията.
От присъстващите на срещата институции бяха поети конкретни ангажименти:
- РИО на МОМН да проведе съвещание с всички директори на училища, на което до тяхното знание да бъдат сведени всички констатирани нередности и препоръките, отправени на днешната работна среща.
- До началото на учебната година служители на ОД МВР – Смолян, съвместно със служители на Областен отдел „Контролна дейност”-ДАИ и със съдействието на РИО на МОМН, да извършат проверка на всички автобуси, с които ще се извършва превоз на ученици от и до училищата – ще се проверява изправността на автобусите и ще се извършват инструктажи на водачите.
- През първия учебен ден, а и след това ОД МВР – Смолян да осигури засилено полицейско присъствие в и около училищата;
- ОД МВР, съвместно с Регионална дирекция „Социално подпомагане” да извършват проверки в питейните заведения, с цел предотвратяване употребата на алкохол и тютюневи изделия от малолетни и непълнолетни;
- През цялата учебна година РЗИ и ОДБХ да извършват контрол в рамките на техните компетенции в училищата и детските заведения, както и в павилиони и заведения за бързо хранене в районите около училищата.
Целта на срещата бе да се откроят съществуващите към момента проблеми и с координираните действия на всички компетентни институции те да бъдат решени преди старта на учебната година.