Комисията за работа с предложения и сигнали на граждани и организации ще проведе приемни дни в 5 общини от областта

17 Септември 2011, 2034 прочита

В Комисията за работа с предложения и сигнали на граждани и организации, отнасящи се до дейността на административни структури и организациите, предоставящи обществени услуги на територията на областта от създаването и до момента са постъпили 16 жалби и сигнали на граждани. Голямата част от тях са от жители на общините Смолян, Девин, Мадан и Неделино. Разгледани и анализирани са 12 сигнала, като основателните са изпратени към компетентните органи.
Тъй като целта на Комисията е да създаде условия за подобряване на качеството и ефективността в работата на администрацията, а дейността и е ориентирана към защита на интересите на гражданите и бизнеса, за времето от 20- ти септември до 12 - ти октомври се организират приемни дни по следния утвърден график:
20.09.2011 г. – с. Смилян, община Смолян и с. Могилица, община Смолян
21.09.2011 г. – с. Момчиловци, община Смолян
27.09.2011 г. – с. Търън, община Смолян
28.09.2011 г. – с. Широка лъка, община Смолян
29 .09.2011 г. –с. Виево, община Смолян
04.10.2011 г. – гр. Девин, община Девин и с. Селча, община Девин
06.10.2011 г. – с. Борино, община Борино и с. Буйново, община Борино
10.10.2011 г. – гр. Мадан, община Мадан
11.10.2011 г. – с. Върбина, община Мадан
12.10.2011 г. – гр. Неделино, община Неделино
Приемните ще бъдат в сградите на кметствата на съответните населени места, за времето от 10.30 до 13.00 часа на обявените дати.