Международна среща по проект: „Устойчив Модел на Развитие за Зелените Планински Зони” GREEN MOUNTAIN ще се проведе на 20 и 21 септември в Смолян

17 Септември 2011, 2097 прочита

На 20 септември от 9,00 часа в зала 201 в Областна администрация- Смолян, ще се открие международна среща по проект: „Устойчив Модел на Развитие за Зелените Планински Зони” GREEN MOUNTAIN. Проектът е по приоритетна ос: Опазване и подобряване на околната среда, Област на интервенция: Насърчаване на сътрудничеството в управлението на природните ресурси и защитените територии, с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007- 2013", съфинансирана от Европейския сьюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Двудневната среща по проекта включва заседание на членовете на Управляващия комитет, както и паралелна работа на три работни групи, съответно: Определяне на икономически устойчиви дейности и продукти; Методи и стратегии за координирани политики и планове за управление; Методи и стратегии за информация, обучение и повишаване на осведомеността. Резултатите от работата на трите работни групи ще бъде доразвит в общ и интегриран модел.