Министър Дянков и министър Трайков ще направят оглед на рудник „Върба”

18 Октомври 2011, 2031 прочита

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще направят оглед на рудник „Върба”, намиращ се в землището на община Мадан, област Смолян в 16.00 часа на19 октомври. Очаква се със започването на работата в находището за добив на оловно- цинкова руда да се осигурят около 300 работни места. Концесионер на мината е Обединение „Върба-Батанци”, които спечелиха 30- годишна концесия за добив на подземни богатства. Концесията е издадена по предложение на Единния орган за управление на подземните богатства към МИЕТ. Концесионната площ е 1307,2 декара, покриващи находището и прилежащи площи за осъществяване на дейността.
Рудник „Върба“ бе подложен на техническа ликвидация след закриването на мини при разпадането на ГОРУБСО. Ликвидираният рудник бе наводнен, тъй като водоотливът в подземията бе прекратен. За възстановяването на производствения процес ще е необходимо източване на рудничните води и възстановяване на съоръженията и инфраструктурата. След отводняване на участъците и последваща експертиза на състоянието им ще се определи характера и обема на ремонтно-възстановителните работи, както и обема на нови минно-строителни работи.