1000 влизат в мините „Върба”, „Шахоница” и „Печинско”

20 Октомври 2011, 2322 прочита

Материал на вестник „Родопи Смолян”, 20 октомври 2011 г.

Трайков и Дянков обявиха ренесанс за рудодобива
1000 влизат в мините „Върба”, „Шахоница” и „Печинско”

Рудодобивът в Родопите се възражда. Трите рудника „Върба", „Шахоница" и „Печинско" ще осигурят работа на общо 1000 души в региона, а 50 на сто от концесионните плащания ще остават за общините".
Това обяви вчера министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той бе на оглед на рудник „Върба" край Мадан, заедно с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Трайков добави, че за 3 месеца правителството е издало 118 разрешения за добив на полезни изкопаеми в цялата страна. Очакванията на министъра са находището на оловно-цинкова руда „Върба" да осигури 350 работни места. Той обяви, че през месец ноември ще бъде избран и концесионер на рудник „Шахоница". По думите му рудодобивът в страната се е променил неимоверно през последните 15 години.
Припомняме, че рудник „Върба" е отдаден за 30 години на концесия на Обединение „Върба-Батанци". Той бе подложен на техническа ликвидация след закриването на мини при разпадането на ГОРУБСО. Ликвидираният обект бе наводнен, тъй като водоотливът в подземията бе прекратен. За възстановяването на производствения процес ще е необходимо източване на рудничните води и възстановяване на съоръженията и инфраструктурата. След отводняване на участъците и последваща експертиза на състоянието им ще се определи характера и обема на ремонтно-възстановителните работи, както и обема на нови минно-строителни работи. По думите на финансовия министър Симеон Дянков, рудникът ще започне да работи до края на годината.