Връчват се сертификати на доброволците, успешно преминали обучение по проект SKIPASS

16 Ноември 2011, 2034 прочита


Сертификати за успешно проведено обучение по проект „Планински патрули - Интегрирана система за безопасност при бедствия и аварии” – SKIPASS ще бъдат връчени на 10 доброволци в 10.00 часа на 18 ноември, в зала 115 на Областна администрация Смолян. Практическо занятие ще се проведе от 14,00 часа на учебния полигон на РГС, в местността Белия камък. Доброволческият екип бе сформиран след прецизен предварителен подбор и допълнително обучен за реакция при бедствени ситуации. Проектът е с европейско финансиране от Програма: Финансов инструмент за гражданска защита. Водеща организация на проекта е Регионален център за обучение и превенция по гражданска защита –регион Венето- Италия, а Областна администрация-Смолян е един от партньорите. Общият бюджет е 330 500 евро, от които за българския партньор – 82 700 евро.
Общата цел на проекта е: Изграждане капацитета на институциите за защита на населението в планинските райони, за справяне с предизвикателствата през цялата година /с акцент през зимния сезон/, с фокус - защита в бедствени ситуации. По проекта са предвидени и доставки на екипировка и оборудване за доброволците.