Областният съвет за тристранно сътрудничество – Смолян проведе поредното си заседение

29 Ноември 2011, 1993 прочита

На заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество – Смолян бяха обсъдени наболели социално-икономически проблеми и възможности за запазване на добрия социален диалог на всички равнища. В него взеха участие: Областния управител инж. Стефан Стайков; представители на областна администрация; РД „Социално подпомагане” ; Отдел „Инспекция по труда” – офис Смолян; РИО на МОМН; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България –Смолян; ТД на НАП Пловдив- офис Смолян; РУ „Социаално осигуряване”; Териториално статистическо бюро. Представители на синдикатите не взеха участие в заседанието. Непосредствено преди началото му бе получено писмо от Председателят на СРС Смолян към КТ „Подкрепа”, в което се казва: „ Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа” на извънредно заседание, проведено на 17.11.2011 г. взе решение да оттегли своите представители в социалния диалог на всички нива. В тази връзка Изпълнителния съвет на Синдикален регионален съюз „Подкрепа” Смолян, Ви уведомява, че оттегля своите представители в социалния диалог на областно ниво.”
Инж. Стайков обърна внимание на факта, че всички тежки решения, свързани с пенсионната реформа и разпределението на бюджет 2012 са взети от Премиера и министъра на финансите след прецизен анализ на състоянието на държавата, в условия на задълбочаваща се криза както в Европа, така и в света. Той подчерта, че бизнеса е в много трудна ситуация, пенсионния фонд не може да се самофинансира от постъпления и затова Правителството гледа в перспектива и взема решения, които утре няма да изправят страната ни в по-тежка позиция. Областния управител прикани към конструктивен диалог, в името на една по-дълбока обществена справедливост и една по-добра перспектива. Участниците в срещата дадоха мнение в рамките на компетентността си, декларираха, че разбират и приемат решенията на правителството. Общото им становище бе, че на територията на областта няма данни за социално напрежение.