Областна администрация Смолян беше домакин на международна среща с партньорите по проект SKIPASS

20 Юли 2011, 1727 прочита

На 18 и 19 юли Областна администрация Смолян беше домакин на международна среща с партньорите по проект „Планински патрули - Интегрирана система за безопасност при бедствия и аварии” - SKIPASS. Проектът е с европейско финансиране от Програма „Финансов инструмент за гражданска защита”. Водеща организация на проекта е Регионален център за обучение и превенция по гражданска защита –регион Венето, Италия, откъдето участваха трима представители. В срещата участваха и двама унгарски партньори от Агенция за регионално развитие на езерото Балатон.
Работната среща официално откри Областния управител инж. Стефан Стайков, който посочи, че доброто сътрудничество между партньорите дава възможност за справяне с различни критични ситуации.
По време на работната среща бяха изнесени презентации на добри европейски и световни практики, свързани с Интегрирани системи за реакция при бедствия и аварии. Проведоха се дискусии, разискваха се представените доклади. Срещата завърши успешно със заседание на съвместния Управляващ комитет, където се набелязаха предстоящите дейности по проекта.