Търси се решение за възстановяване дейността на МБАЛ Девин

26 Декември 2011, 1975 прочита

По инициатива на народния представител д-р Даниела Дариткова и областния управител инж. Стефан Стайков бе проведена среща с вицепремиера и министър на финансите г-н Симеон Дянков. На нея присъства кмета на община Девин Цветалин Пенков. Тази среща, на която бе обсъдено състоянието на болничното здравеопазване в Девин е естествено продължение на поетите ангажименти за възстановяване дейността на многопрофилната болница за активно лечение.
От проведените разговори стана ясно, че искането на общинския съвет за отпускане на безлихвен кредит за възстановяване дейността на болницата е неправилно, тъй като не съществува законова процедура за това. Следователно е необходим друг подход и се налага намиране на друг административен вариант.
По искане на кмета Пенков, министър Дянков ще разпореди извършването на обстоятелствена проверка от инспектората към Министерство на финансите, за установяване размера на натрупания дълг и причините довели до тежкото състояние на лечебното заведение. Увереността на инж. Стайков и д-р Дариткова за смисъла от съществуване на болницата и готовността на кмета за пълноценно сътрудничество в полза на жителите от региона на Девин, убедиха министър Дянков да предприеме необходимите спешни действия. Той потвърди, че след приключване на проверката и след детайлно запознаване с резултатите, ще се търсят варианти за осигуряване на финансова помощ за общинското ръководство, предназначена за възстановяване дейността на болницата. Финансовата проверка ще започне още в началото на месец януари.