Областна администрация подкрепи инициирана от Регионалната занаятчийска камара среща

07 Юни 2007, 2300 прочита

Работна среща на ръководители и представители на контролни и регулиращи ведомства в региона се състоя днес в Областна администрация. Срещата бе проведена по инициатива на председателя на УС на Регионална занаятчийска камара /РЗК/-Смолян инж. Недко Пашамов, с подкрепата и участието на Областна администрация. Целта на събирането бе да бъде подобрено взаимодействието и координацията с тези институции относно упражняването на дейностите по Закона за занаятите.
Председателят на РЗК се обърна с предложение към ръководителите на РИОКОЗ, Дирекция “Областна инспекция по труда”, НАП ТД – Смолян, РИО на МОН за получаване на своевременна информация с основните изисквания и изменения на техните нормативни документи. Целта е да бъде изготвен общ документ с основните изисквания на различните институции за започване на занаятчийска дейност. С този документ да бъдат запознати всички членове на РЗК и всички предприемачи, желаещи да упражняват занаятчийска дейност. Тази информация ще бъде от голямо значение за тях, тъй като тя ще им спести време, нерви и разходи, обясни инж. Пашамов.
Всички присъстващи приеха да работят съвместно с РЗК.
Повод за инициираната среща са зачестилите случаи, при които собственици или наематели на помещения за занаятчийска дейност не могат да извършват тази дейност заради майсторско свидетелство. Липсата на майсторско свидетелство прави невъзможно вписването на занаятчиите в регистъра на занаятчиите, което пък от своя страна прави невъзможно получаването на БУЛСТАТ и други разрешителни документи.
Контролната комисия към РЗК е започнала проверки на всички, които извършват занаятчийска дейност и санкционира тези, които не отговарят на изискванията в Закона за занаятите. В момента РЗК има над 300 членове, в това число чираци, калфи и майстори. В нашата област регистрацията върви с нормален темп. Майсторско свидетелство, получено от НЗК, се признава в страните от ЕС като документ за квалификация, припомни инж. Пашамов.
Цялата нужна информация за занаятчийска дейност желаещите могат да получат в офиса на РЗК-Смолян или да се обадят на телефон 0301/ 6 52 87.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
07.06.2007 г.