Заедно „Да изчистим България за един ден”!

10 Май 2012, 1808 прочита

Нараства броят на хората, които искат да живеят в по-чиста среда. Към обществената кампания „Да изчистим България за един ден” се присъединиха още:
ПГТТ „Христо Ботев” гр. Смолян;
Младежите от ГЕРБ - Смолян;
Жени ГЕРБ- Смолян;
Гражданско движение „ДНЕС”- Смолян;
Студентите от ПУ „Паисий Хилендарски „ – Филиал Смолян;
Студенти от Варненски свободен университет, които ще чистят района на Ягодинската пещера;
Ученици от Х клас на СОУ „Отец Паисий” Смолян, с ръководител Йорданка Бозукова;
Районна здравноосигурителна каса Смолян;
РИОСВ - Смолян и РДГ- Смолян, които почистват района на Смолянските езера.
Координаторите на кампанията се обръщат с молба към всички доброволци, да събират чувалите с боклук на купчини, за да улеснят прибирането им в депата.
Провокирани от ширещата се порочна практика да се изхвърлят негодни за употреба автомобилни гуми на нерегламентирани места, експертите от РИОСВ Смолян, се обръщат с призив към гражданите- гумите да се поставят на указаните от общините за това места. Те напомнят, че има забрана за тяхното депониране в депата за твърди битови отпадъци. Поради тази причина, по инициатива на РИОСВ Смолян е осигурена фирма, която ще ги събере след приключване на кампанията.