На 28-ми май, в Областна администрация, ще се проведе информационна среща, свързана с набирането на проектни предложения по операция „Помощ в дома”

22 Май 2012, 1735 прочита

Информационна среща, свързана с обявена процедура от Агенцията за социално подпомагане за набиране на проектни предложения по операция „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще се проведе от 11.00 ч. на 28.05.2012 г., в зала 201 на Областна администрация. Информация и консултации по темата ще представят експерти от Агенцията за социално подпомагане.
На срещата са поканени кметовете на десетте общини, представители на общинските дирекции „Социално подпомагане” на територията на област Смолян, представители на БЧК, Регионалното дружество за заетост и структурно развитие и Сдружение „Развитие ХХI век”.
Със средства от безвъзмездната финансова помощ по оперативната програма ще бъдат създадени Центрове за услуги в домашна среда и Звена за услуги в домашна среда, в които ще се предоставят почасови грижи за хора с увреждания и възрастните хора, чието самообслужване е затруднено или невъзможно.Услугите ще се предоставят от безработни лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Процедурата цели да се създаде устойчив модел, чрез който по иновативен и гъвкав начин почасово да се предоставят услуги за лична помощ, подкрепа за комунално-битови дейност и услуги за социално включване. Общата финансова рамка по тази мярка е 30 млн. лева. Бенефециенти по нея са общините, като проектните предложения могат да получат финансиране от 80 000 до 250 000 лв. Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16.00 часа на 29 юни.