Областният управител участва в заседание, на което бе представено новото ръководство на Южен централен район

14 Юни 2007, 1825 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов взе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ вчера в Хасково.
На заседанието са били представени новият председател и зам.-председател на РСР, определени за една година и на ротационен принцип според Закона за регионално развитие и Правилника за организация и дейността на регионалните съвети. Райна Йовчева – областен управител на Хасково, е новият председател на Регионлния съвет за развитие на ЮЦР. Тя пое председателството от Мария Нейкова – областен управител на Стара Загора. Зам.- председател на съвета вече е Райчо Данаилов – кмет на с. Баните. Област Смолян ще председателства ЮЦР през 2009 г., а през 2008 г. – Пазараджик.
По силата на решение от заседанието областният управител д-р Петър Фиданов е избран за постоянен член в Комитета за наблюдение на Оперативна програма «Околна среда».
Кметът Данаилов е избран да замества областния управител на Хасково Йовчева и в качеството й на постоянен член в Комитета за наблюдение на Оперативна програма «Регионално развитие».
На срещата е била отчетена и дейността на Регионалния съвет за развитие за периода юни 2006-юни 2007 г.Невелина Караасенова
Ст. експерт “Връзки с обществеността”
14.06.2007г.