Зам.-областният управител инж. Чавдар Фурлански участва в конференция „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/-поглед към следващия програмен период”

15 Юни 2012, 1828 прочита

Заместник областният управител инж. Чавдар Фурлански участва в конференция „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/ - поглед към следващия програмен период”. Тя се провежда днес, 15-ти юни в Тържествената зала на Централния военен клуб, гр. София. Организатори са Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Министъра по управление на средствата от Европейския съюз и Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”- В. Търново. Конференцията има зацел да дискутира и предложи текстове, които обезпечават ресурсно изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/ в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „ Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони. Срещата ще насочи вниманието на участниците в интеграционния процес на областно и общинско ниво към действията, които те трябва да предприемат за изпълнение на НСРБИР.