Започна рехабилитацията път ІІ-37 Батак - Доспат

26 Юни 2012, 2042 прочита

На 25 юни, понеделник, г-жа Лазаринка Стоичкова - член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” направи първата копка за рехабилитацията на над 25 км от второкласния път Батак – Доспат. Те са включени в лот 25 „Рехабилитация на път ІІ-37 Батак - Доспат, от км 185+487,09 до км 211+137,82, области Пазарджик и Смолян” на оперативна програма „Регионално развитие”. Финансирането е чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
На символичната първа копка присъстваха г-жа Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на ОПРР, областните управители на и Смолян и Пазарджик инж. Стефан Стайков и д-р Дончо Баксанов, кметовете на Доспат и Батак - Антим Пържанов и Петър Паунов, инж. Костадинка Миланова, директор на ОПУ Смолян, инж. Благой Стоев, директор на ОПУ Пазарджик, Христо Савев, представител на изпълнителя ДЗЗД „ВИА КОНСТРУКТ ЛОТ 25“, инж. Валентин Зарев, управител на „Пътинвестинженеринг”АД – гр. София, представители на местната власт и гражданството.

Символичната първа копка бе направена в близост до гр. Доспат. В приветствието си областният управител на Смолян инж. Стайков отбелязя изключителното значение на този път за западния район на областта и благодари на изпълнителната власт, МРРБ и Агенция пътна инфраструктура за голямото внимание към проекта и за това, че са оценили важността на този инфраструктурен обект. Областният управител на Пазарджик д-р Баксанов изтъкна факта, че тази пътна отсечка не е ремонтирана от 1971г. Той подчерта, че този път е най-пряката връзка между областите Пазарджик и Смолян, която свързва отдалечени населени места с областните и общински центрове, с градовете Пловдив и София посредством АМ Тракия, както и до границата на България със съседна Гърция.
Срокът за изпълнение на проекта е 4 месеца. Финансирането е в размер на над 11милиона лева. На целия участък ще бъде монтирана нова стоманена предпазна ограда и стоманен парапет. Ще бъдат ремонтирани прилежащите банкети, бордюри, тротоари, откоси, както и 88 водостоци, ще се изградят и 11 нови. Цялостната рехабилитация на път II-37 Батак-Доспат ще приключи до есента, когато ще бъде въведен в експлоатация.
Изпълнител на обекта е ДЗЗД „ВИА КОНСТРУКТ ЛОТ 25”, в който участват: „Джи Пи Груп” ООД, „Агромах” ЕООД и „Автомогистрали Хемус” АД. По време на ремонтните дейности пътят Батак-Доспат няма да бъде затварян.