Част от оборудването, осигурено по проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” бе предадено на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението”- Смолян

29 Юни 2012, 1841 прочита

Областна администрация – Смолян и Регион Източна Македония и Тракия от Република Гърция изпълняват в партньорство проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина”, с акроним REPORT. Финансирането, в размер на 830 920,40 евро е от Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013”. От тях 85 % са от програмата, а 15 % е националния принос на България и Гърция.
Част от закупеното по проекта оборудване, предназначено за ситуационния център (разположен в ОУ на ПБЗН) и за информационните центрове (разположени в регионалните служби на ПБЗН – Девин, Доспат, Златоград, Рудозем и Смолян) бе официално предадено на 28.06.2012 г. от инж. Ваклин Топов- ръководител на проекта, на началника на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”- Смолян комисар Красимир Шотаров и на началниците на регионалните служби. То включва компютри, мултифункционални устройства, радиостанции и офис оборудване.
Това оборудване е елемент от създаващата се система за ранно предупреждение на горски пожари и други бедствия в трансграничния регион Смолян – Ксанти. В ход е изграждането на независима мрежа от 20 (15 в област Смолян и 5 в района на Ксанти) автоматични метеорологични станции, монтирани върху кули от решетъчен тип, и разположени в характерни позиции от терена по начин, обезпечаващ най-добро покритие. Върху всяка кула ще се монтират автоматични метеорологични уреди, видеокамера за откриване на огнища на пожари, слънчев панел за захранване с електричество, като данните от уредите ще се предават в ситуационния и информационните центрове чрез мобилен оператор. Предстои създаването на Географска информационна система и използването на оперативна сателитна информация за оценка и превенция на горските пожари. Съчетанието на параметрите на ГИС, сателитната информация и стойностите на метеорологичните елементи от кулите ще позволят генерирането на карта за степента на опасност от горски пожари в реално време. Разработената система ще позволи да се получава предварителна информация за риска от възникване на пожар и потушаването му в начален стадий.
Освен създаването и тестването на система за ранно предупреждение за възникнали пожари и други бедствия в трансграничния регион, по проекта се предвижда: провеждане на обучения за повишаване административния капацитет от двете страни на границата за съвместни действия при критични ситуации; повишаване знанието и ангажираността на местните общности по отношение на превенцията, ограничаването и борбата с горските пожари.
В дългосрочен план целта е да се опази биологичното разнообразие, да се намали риска за местното население при възникване на бедствия и по този начин да се повиши качеството на живот и привлекателността на региона от двете страни на границата с Република Гърция.