Проведе се финалната среща на партньорите по проект SKIPASS

04 Юни 2012, 1708 прочита

На 01 юни в гр.Венеция, Италия се проведе последната среща на партньорите по проекта. Състоя се и заключителното заседание на членовете на Управляващия комитет. От Областна админинстрация Смолян участваха Недялко Славов, който е ръководител на проекта и Радка Тунева-Янчевска-технически асистент на проекта.
Бяха представени окончателните документи от всички партньори: Ръководство за работа на Интегрираната система за действия при бедствия и аварии IDMS на местно ниво. Представен бе и Наръчник за системата като цяло. Проведоха се дискусии и се направи анализ на всички дейности и постигнати резултати. С удовлетворение беше отчетена добре свършената работа от всички партньори.