3 473 275 лева е размера на вече изплатените обезщетения на граждани, подали искания по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

06 Юли 2012, 1883 прочита

Към 5-ти юли 2012 г. разплатените за област Смолян обезщетения на репресирани лица възлизат общо на 3 473 275 лева, като сумите вече са по сметките на правоимащите гражданите, подали искане за това. Тези разплащания са извършени в рамките на 3 години- след обнародването, през месец юни 2009 г. на Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона, която урежда размера, реда и начина за изплащане на обезщетенията. За плащане са одобрени още 12 837 лева, обезщетения на 48 души, които са в процес на нареждане. Всеки гражданин, подал искане, което е уважено, получава подписана от областния управител заповед. Плащанията се извършват след одобрение на сумата от Министерски съвет, по посочена от лицето банкова сметка.
Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица даде възможност на правоимащите да получат пълния размер обезщетение за всяка репресия в периода от 12.09.1944 г. до 10.11.1989 г. - заради произход, политически убеждения и религиозни вярвания. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, публикуван в Държавен вестник брой 103/29.12.2009 г., крайния срок, до който гражданите можеха да подават искания за обезщетения бе 31.12.2011 година.
За периода 01.02.2008 г. – 05.07.2012 г., Комисията в Областна администрация е приела, подготвила за разглеждане и разгледала 3 845 заявления за обезщетения на репресирани. Откази са получили 443 лица. За необходимост от представяне на допълнителни документи към подадените искания са уведомени 118 души. Членовете на Комисията се надяват, че заинтересованите лица ще предоставят изискваните документи в приемливи срокове, за да могат техните преписки да бъдат приключени. До Централната комисия по чл.47, ал.3 от ЗПГРРЛ са изпратени за разглеждане 87 искания, защото по преписките не са на лице достатъчно данни или липсват такива за изтърпяна репресия или пък няма данни за причините и точния период.