Областната епизоотична комисия предприе мерки за недопускане на заболяването Африканска чума по свинете

09 Август 2012, 1573 прочита

Днес, 9-ти август, се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. То бе свикано във връзка с констатирани случаи на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република Украйна и на основание чл. 128 от Закона за Ветеринарно-медицинската дейност. На заседанието, водено от главния секретар на Областна администрация г-жа Петя Пампорова присъстваха представители на: Областна дирекция по безопастност на храните, Регионална здравна инспекция, Регионална инспекция по околната среда и водите, Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция „Гранична полиция”, Областно управление „Пожарна безопастност и защита на населението”, Регионална дирекция по горите, Южноцентрално тържавно предприятие – Смолян, Областна дирекция „Земеделие”. Д-р Р. Колев- директор на Областна дирекция по безопасност на храните Смолян и д-р В. Мелемова – началник отдел „Здравеопазване на животните” запознаха подробно присъстващите със спецификата на заболяването и опастността от разпространението му. Африканската чума по свинете е изключително опасно вирусно заболяване, с клинична картина подобна на класическата чума. При констатиране на подобно заболяване се прилага унищожаване на животните, срещу заболяването няма ваксина и не се прилагат други антивирусни препарати. Болестта не е опасна за здравето и живота на хората, но може да нанесе големи икономически щети. Затова е от изключителна важност да се предотврати проникването и в страната, защото при констатиране на заболяването мерките са изключително строги, борбата е много скъпа и продължителна.
Членовете на Областната епизоотична комисия приеха следните мерки за предотвратяване на опасното заболяване: Областна дирекция по безопасност на храните да организира извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност във всички свиневъдни обекти и да запознае собствениците с клиничните признаци на заболяването; да не се допуска изхранване на свине с кухненски отпадъци; да се извършват регулярни проверки на сметищата на територията на областта, по отношение недопускане достъп на животни и хора и за начина на депониране на хранителни отпадъци, които могат да бъдат предпоставка за възникване и разпространение на заболяването; да не допуска движение на неидентифицирани животни, които подлежат на идентификация.
До този момент в България и съседните на страната ни държави няма констатирани случаи на заболяването /АЧС/. Рискът за България се оценява като нисък, но трябва да се знае, че основното разпространение на АЧС става чрез: чуждестранни туристи, зърнени фуражи, гризачи от кораби и миграция на диви животни; чрез пряк контакт с болни прасета и заразени помещения; международни транспортни средства; при консумация на заразено месо и продукти; кухненски отпадъци, съдържащи такова; чрез транспортиране на живи животни и на заразени продукти от свине; чрез дивите свине, които са силно възприемчиви; чрез диви птици, животни и гризачи, като механични преносители .