Седем студента от висши учебни заведения в София, Пловдив и Велико Търново започнаха неплатен едномесечен стаж в Областна администрация - Смолян

19 Септември 2012, 1581 прочита

Седем студента от висши учебни заведения в София, Пловдив и Велико Търново започнаха неплатен едномесечен стаж в Областна администрация - Смолян. Те кандидатстваха и бяха одобрени за стажантска програма по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студенски стажове в държавната администрация”, с бенефициент Администрацията на Министерски съвет. Проекта се реализира с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Конкретните цели на проекта са: създаване на организирана програма за провеждане на стажове в държавната администрация на всички нива и повишаване информираността на младите хора, относно възможностите за работа в държавната администрация.
В първият за стажантите работен ден в Областна администрация, специална церемония за тях организира областния управител инж. Стефан Стайков. Той ги поздрави, че са направили правилен избор и ги увери, че времето им прекарано в Смолян ще бъде полезно за тях.
В ролята на наставници на младите стажанти са ангажирани служители от администрацията, експерти в различни професионални направления. На база изготвен индивидуален план, те пряко ще възлагат задачи, ще наблюдават и подпомагат изпълнението им, ще оценяват представянето на всеки стажант.
В изпълнение на проекта, Областна администрация – Смолян подаде заявки за необходимостта от провеждане на неплатени едномесечни стажове по професионални направления, за които кандидатстваха общо 32 стажанта. Първият стаж ще се проведе в периода септември-октомври, а вторият - в периода октомври-ноември. След обявяване на свободните стажански позиции в специално създаден от координаторите по проекта портал - www.staj.government.bg, и направен подбор по документи се класираха общо 11 стажанта. Те са редовни студенти след завършен ІІ курс, които имат желание за работа, учене и личностно развитие, и са издържали успешно писмения тест, включващ въпроси от обща теоретична подготовка по специалностите, които учат. Подборът включваше и интервю, на което се явиха 9 стажанти от следните ВУЗ - Софийски университет, НБУ, ВТУ и Пловдивски университет, с професионални направления „Право”, „Администрация и управление” „Икономика”, „Маркетинг” и „Комуникационна компютърна техника”. На 17.09.2012 г. седем стажанта започнаха работа в Областна администрация. Целият екип се надява, че участието им програмата ще е добър старт в кариерното им развитие и възможност за придобиване на нови знания, умения и практически познания.