Областна администрация Смолян е една от администрациите в страната, с най-голям брой защитени и реализиращи се проекти

04 Октомври 2012, 1537 прочита

Днес, 04.10.2012 г. /четвъртък/, от 11,00 часа, в зала 115 на областна администрация–Смолян се проведе пресконференция на тема: “Интегриране опита на Областна администрация от работата по европейски проекти в предложения за мерки и политики, насочени към област Смолян за следващия програмен период 2014-2020”.

Областният управител инж. Стефан Стайков каза, че дейността на Областна администрация Смолян, свързана с подготовка и кандидатстване по определени европейски проекти, е израз на целенасочена политика, чрез която се търсят решения на определени проблеми в полза на областта, чрез проектен подход. Тя е една от администрациите в страната с най-голям брой защитени и реализиращи се проекти.
Общата стойност на деветте проекта е 14 083 566 евро, от които за област Смолян като партньор се финансират дейности в размер на 1 671 778 евро. Периодът им на изпълнение е 2010-2014 година. Областна администрация-Смолян е водещ партньор по 3 проекта и партньор по другите шест. Областният управител определи работата по европейски проекти като изключително полезна и даде висока оценка на екипа си. Инж. Стайков каза още: ”Няма как живеейки в това ново, голямо европейско семейство да не сме съпричестни към всички политики, които адаптират нашето общество, конкретно региона към онова развитие, към което Европа се стреми. Европейските програми дават възможност различните региони да уеднаквят развитието си и да стане живота ни по-съдържателен и по-добър.”
На базата на натрупания опит са предприети конкретни действия-дадени са предложения за включване на мерки и политики, насочени към областта по оперативните програми за програмния период 2014-2020 г.
Накратко бяха представени актуалните проекти, проблемите, срещнати при реализацията им и основните изводи от постигнатото до момента.
Резюме на проектите може да изтеглите тук.