Заместник-кметове, ръководители и представители на институции обсъждаха подготовката за предстоящия зимен сезон 2012/2013

12 Октомври 2012, 1881 прочита

На 11-ти октомври 2012 г., от 10.00 часа в зала 201 на Областна администрация Смолян се проведе заседание във връзка с поготовката за предстоящия зимен сезон 2012/2013 г., което бе с цел предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата, снабдяването и услугите при усложнена зимна обстановка в изпълнение на Заповед № Р-231/18.09.2012 г. на Министерския съвет на Република България.
Участие взеха зам. кметове на общините Смолян, Девин, Борино, Доспат и Чепеларе, служители на общините Златоград, Мадан, Рудозем и Неделино, ръководителите на ОД МВР – СМОЛЯН, ОПУ – СМОЛЯН, „ВиК” – СМОЛЯН, енергопреносните и разпределителни дружества опериращи на територията на област Смолян, представители на ОУ „ПБЗН” – СМОЛЯН, ОО "Контролна дейност - ДАИ" РЗИ – СМОЛЯН, ОД „БХ” – СМОЛЯН, РД „ГП” – СМОЛЯН, РДГ – СМОЛЯН, ЮЦДП - СМОЛЯН и СПАСИТЕЛНА БАЗА „СТУДЕНЕЦ”.

Заседанието бе ръководено от заместник областния управител инж. Чавдар Фурлански и протече при следния Дневен ред:

1. Създадена организация по планирането на защитата при бедствия и готовността на щабовете на общинско ниво за действия при усложнена зимна обстановка.
2. Сключени договори с изпълнители и тяхната готовност за изпълнение на договорените задължения за зимно поддържане на пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи.
3. Осигуреното финансиране на мероприятията по подготовката за зимата, както и заделените финансови средства за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи по общини и ведомства.
4. Планираните мероприятия на териториалните структури на министерствата и ведомствата във връзка с предстоящата зима.
5. Конкретни мотивирани предложения за организационни мероприятия или нормативни промени с цел подобряване на защитата при бедствия при усложнена зимна обстановка.

Направен бе обзор на взаимодействието на институциите в контекста на натрупания досегашен опит и бе обърнато особено внимание на анализа и резултатите от действията през изминалия зимен сезон 2011/2012.
Изнесена бе информация за създадените оперативни щабове и групи за действие на общини и структури при усложнена зимна обстановка. Мерките за снабдяване на населението и търговската мрежа, осигуряването на обществените и образователни услуги и достъпа до здравно и медицинско обслужване.
Обсъдиха се въпроси, касаещи както спецификата на всяка една община, така и въпроси по организацията на снегопочистването, поддръжката на пътната мрежа и достъпа до медицинска помощ в курорта Пампорово, който е разположен на територията на двете общини Смолян и Чепеларе.

Повдигнат бе въпроса за неразплатените задължения от предишни години към снегопочистващите фирми и предстоящите сключвания на нови договори с изпълнители за снегопочистване и поддръжка на общинската пътна мрежа в някои общини.
От ОД МВР – СМОЛЯН и ОПУ – СМОЛЯН изказаха препоръки за подобряване на взаимодействието и координацията по места, за чистенето на паркингите, прилежащите тротоарни и околни пространства от фирми, граждани и организации, за своевременното изпращане на достоверни сигнали и др.
Доставчиците на електроенергия и вода на територията на областта изнесоха информация за своята готовност, създадените екипи и предприети мерки.
От РДГ и ЮЦДП разясниха процедурата при отсичане на надвиснали дървета в близост до пътното платно, които съдават реална опасност за движението и пешеходците, и състоянието и мерките за поддържане на горските пътища.
Представителите на всички структури докладваха за мерките относно предстоящия зимен период.
До края на месец октомври комисия по заповед на директора от ОПУ – СМОЛЯН ще направи преглед на техниката и готовността на фирмите, които извършват снегопочистването и поддръжката на републиканската пътна мрежа.
Със заповед на областния управител е създадена комисия за осъществяване на контрол за готовността на общините, кметствата, териториалните структури на министерствата и ведомствата за работа при зимни условия на територията на област Смолян, която ще извършва проверки по график и по сигнал през целия зимен сезон върху:

1. Създадената организация по планирането и готовността на териториалните структури на министерствата и ведомствата и щабовете на общинско ниво за действия при усложнена зимна обстановка.
2. Сключените договори с изпълнители за зимно поддържане на пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи.
3. Наличността и техническото състояние на машинния парк на изпълнителите на снегопочистването и пътното поддържане.
4. Качеството и количеството на извършеното снегопочистване и пътно поддържане, и състоянието на пътната мрежа за нормално функциониране.
5. Осигуреността с минерални материали и химически средства за обработване на пътните участъци срещу заледяване.