В Смолян се проведе Техническа среща по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN

02 Ноември 2012, 2054 прочита

Техническа среща за подготовка и събиране на епидемиологичните данни за област Смолян по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN бе проведена на 30 и 31 октомври. В нея участваха представители на Областна администрация Смолян, Областна администрация Хасково, РЗИ-Смолян, Българския лекарски съюз, неправителствени организации в областта на здравеопазването и представители от РЗИ Кърджали – научен екип по проекта. За участие в срещата бяха поканени и представители на Български зъболекарски съюз и Сдружението на общопрактикуващите лекари.
Проект EMN се финансира по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.3. Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние. Водещ партньор по проекта е Регион Източна Македония и Тракия, партньори от българска страна са Областните администрации на Смолян и Хасково.
Целта на техническата среща в Смолян бе събирането на данни от регионите, тяхното изследване и идентифицирането на проблемите, които оказват влияние върху здравето на населението в тези региони. За изготвянето на здравно-епидемиологичната карта ще се съберат и анализират географски, морфологични, демографски и социално-икономически данни за населението от двете страни на границата, тъй като здравето и благосъстоянието на жителите на дадена страна, регион или префектура е пряко повлияно от социалните, екологични, икономически и демографски фактори.
През месец ноември в Хасково и Смолян ще се проведат семинари - Отворени епидемиологични дни, на които ще бъде представена епидемиологичната карта на региона в мрежата.