Областна администрация Смолян продължава работата по проект „Мултимодална транспортна платформа Адриатика, Дунав и Черно море” ADV

28 Ноември 2012, 1701 прочита

Работна среща по проект „Мултимодална транспортна платформа Адриатика, Дунав и Черно море” ADV, в който Областна администрация Смолян е асоцииран партньор, се проведе в гр.Будапеща, Унгария, в периода 19 - 23.11.2012 г. На нея партньорите представиха и обсъдиха дейностите по работни пакети, както и финансовото управление на проекта. Проведе се и заседание на Управителния комитет.
Първата среща по този проект бе проведена в края на месец септември в гр.Триест, Италия. На нея бяха представени партньорите по проекта и дейностите, които ще изпълнява всеки от тях.
Проект ADV е финансиран по: Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността.
Общият бюджет е 5646970 евро, продължителността - 30 месеца.
Водещ партньор е Автономна област Фриули, Венеция Гуилия, Италия. Партньори са: Австрия, България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Албания, Хърватска, Черна гора, Сърбия, Украйна. Областна администрация Смолян е асоцииран партньор.
Целта на проекта е да подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция и да съдейства за сближаването, устойчивостта и конкурентноспособността, чрез развитие на транснационалните партньорства. Идеята на проекта e да развива и насърчава благоприятни за околната среда мултимодални транспортни решения, включени в програмата SEE (Черно, Егейско и Адриатическо море), както и страни, граничещи с вътрешните водни пътища и региони по избрано направление от транснационалната мрежа. Набелязаните цели ще се постигнат чрез разработване на програма, целяща развитие на мултимодалния транспорт, която да интегрира различни региони и заинтересовани страни от транспортния сектор.
Очакваните резултати от реализацията на Проект „Мултимодална транспортна платформа Адриатика, Дунав и Черно море” ADV са:
- Изготвяне анализ на транспортната инфраструктура в Югоизточна Европа и включването на Западните Балкани в Европейските транспортни мрежи;
- Участие при разпространение на крайните резултати по проекта;
- Участие на всички партньори в подготовката на Стратегия в областта на транспортната инфраструктура в Югоизточна Европа ;
- Определяне на общ интегриран транспортен модел за всички страни;
- Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа в областната инфраструктура.