Международна конференция по проект на ОА

25 Юни 2012, 1416 прочита

Международна конференция за разпространяване на постигнатите от проект „Устойчив Модел на Развитие за Зелените Планински Зони” /GREEN MOUNTAIN/ резултати, се проведе от 20 до 22 юни в гр. Букурещ, Румъния В нея участие взе група експерти от Областна администрация-Смолян.
В конференцията участваха представители на всички партньори по проекта. За извършената работа и постигнатите до момента резултати бяха изнесени презентации от ръководителите на трите работни групи. Проведоха се поредица панелни дискусии.
Представен бе изготвения проект на документ: Модел за устойчиво развитие на зелените планински територии. Експерти от 9 държави-партньори по проекта, между които и Областна администрация-Смолян, работиха почти 8 месеца в три експертни групи по направления: Определяне на икономически устойчиви дейности и продукти; Методи и стратегии за координирани политики и планове за управление; Методи и стратегии за информация, обучение и повишаване на осведомеността. Подготвеният продукт е Модел за развитие на планинските региони, който представя интегрирана стратегия за устойчиво регионално развитие и за опазване на планинските райони.
След конфененцията се проведе четвъртото заседание на Управителния комитет. Бяха обсъдени изпълнените дейности, бюджета на проекта, както и предстоящи задачи. Уточнена беше програмата за работа по предстоящите от проекта дейности, както и следващата среща на Управителния комитет.