Областна администрация Смолян започна работа по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа" ACROSSEE

06 Декември 2012, 1630 прочита

В периода 19-21 ноември 2012 г. в Триест, Италия се проведе първата среща по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища, с цел интегриране на Югоизточна Европа", с Акроним: ACROSSEE. Водещ партньор по проекта е Централноевропейска инициатива.
На 20 ноември, всички партньори проведоха ползотворна дискусия, относно стартирането на дейностите, с конкретен акцент върху методологичния подход и техническите действия, които трябва да бъдат извършени в началната фаза на проекта.
На 21 ноември бе организирана публична проява от Централноевропейската инициатива под надслов: "Да правим повече с по-малко: да се подобри транспортната достъпност в страните от Югоизточна Европа и координацията между националните администрации, чрез хармонизиране със законодателството на ЕС". Целта на събитието бе да се запознае широката общественост с основните цели на ACROSSEE- проекта. В срещата взеха участие представители на министерствата на транспорта и инфраструктурата (Австрия, Хърватска, Италия, Черна гора), региони (Friuli Venezia Giulia и Смолян), университети (Университет "Аристотел"- Солун, Венеция International University, университета на Триест и Одеса университет), търговски камари (Белград, Венеция и Триест) и други заинтересовани страни-ЦЕФТА, CER (Общността на фирмите на европейската железопътна инфраструктура), ITALFERR, TRASPORTI, както и други технически оператори от Югоизточна Европа. Проект ACROSSEE е насочен към прилагането на общи стандарти през различни административни процедури на отделните държави в Югоизточна Европа, които да минимизират разходите за транспорт, да оптимизират управлението на международните потоци, което включва намаляване на времето за преминаване през ГКПП и увеличаване на регионалната и международната търговия.
Проекта е финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013" , приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността. Водещ партньор е Централна Европейска инициатива – Италия. Общият бюджет е 3 025 246. 64 евро. Бюджетът на Областна администрация Смолян по проекта е 120 000 евро.
Продължителността на проекта е 24 месеца. Той официално стартира на 1 октомври 2012 г. и ще продължи до 20 септември 2014
Партньорите са 28: Австрия, за България – Областна администрация Смолян, Гърция, Унгария, Италия, Румъния,Словения, Албания, Хърватска, Черна гора, Сърбия, Украйна, Белгия.
Областна администрация Смолян е eдинствения български партньор по проекта.
Проектът ще насърчи институциите и заинтересованите страни за постоянно сътрудничество с цел да се индентифицират и предложат конкретни дейности, които да допринесат за реализацията на Дунавската стратегия, свързването на Адриатика и Черно море по избрани транспортни коридори, чрез обслужването на операторите на едно гише.
Чрез изготвените доклади и анализи ще се приеме общ транспортен модел за цялата зона на Югоизточна Европа, интегриране с останалата част на ЕС чрез различните видове транспорт.