Предприемане на действия за ограничаване разпространението на рака по картофите в област Смолян е темата на организирана от Областния управител инж. Стефан Стайков работна среща

12 Декември 2012, 1737 прочита

На 13.12.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа в 201 зала на Областна администрация–Смолян ще се проведе работна среща за предприемане на дългосрочни мерки за ограничаване разпространението на рака по картофите в област Смолян. За участие са поканени кметовете на десетте общини в областта, д-р Радослав Колев – директр на ОБДХ, г-жа Боряна Цочева – директор на ОД „Земеделие”, комисар Кирил Хаджихристев – директор на ОД на МВР, гл. инспектор Бойко Божков – директор на РД”Гранична полиция”, г-н Илия Йончев – началник сектор Регионална служба „Контролно-техническа инспекция” и г-н Атанас Ружинов- началник ОО КД-ДАИ-Смолян.
В началото на 2012 година, в с. Подвис, община Смолян беше установено огнище на заразата Рак по картофите, причинен от гъбата Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival – включен в Наредба №1 от 27 май 1998 г. за фитосанитарен контрол. На площите с установена зараза беше наложена карантина за срок от 5 години със заповед на министъра на земеделието и храните от месец май 2012 г. Впоследствие се предприеха редица действия по обследване на районите с установена зараза, вземане на почвени проби за лабораторен анализ, визуални прегледи на растения и клубени, информационни кампании и други. Със заповед от 12-ти ноември 2012 г. на изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните, са поставени под карантина и произведените картофи от землищата на селата Лъка, Търън, Требище, Градът, Ряка, Селище, Тикале, Влахово, Стража, Орешец, Смилян и Равнища. Въведени са забрани за движението на картофите и на земеделската техника извън границите на посочените села.
По време на срещата ще се представи информация за извършеното от момента на откриване на огнището до настоящият момент.
Основната цел на срещата е до обществеността да достигне информация за необходимостта от строго прилагане на фитосанитарни мерки, за да не се допусне масово разпространение на рака по картофите, тъй като това би довело до реална заплаха от икономически последствия, с пълно компрометиране на картофо- производството в област Смолян.
Срещата е отворена за журналисти.