„РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА”

12 Декември 2012, 1725 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков
има удоволствието да покани жителите и гостите на Смолян

на тематичен концерт-спектакъл

„РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА”

по проект JTI-TARGET, по Програма
за ЕТС „Гърция – България 2007 - 2013“

с участието на:
Групи за изворен родопски фолклор,
танцови състави,
101 каба-гайди,
изтъкнати родопски певци и инструменталисти,
„Гласът на България” – Христина Арабаджиева,
Славеят на Родопите – Росица Пейчева
и балет „Етно ритъм”

14. XII. 2012 г. от 18.00 ч.
в Културен център / Театър - Смолян, зала 1

Проект „Joint Tourism Initiative Targeting Heritage” /„Съвместна туристическа инициатива”/, с акроним „JTI-TARGET” е по Приоритетна ос 1 Качество на живот по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”; съфинансирана от Европейския сьюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национален принос на Република България и Република Гърция.
Предвидените дейности са за развитие на регионално ниво и имат за цел да обединят и насърчат постигнатите връзки в областта на културно-историческото наследство, природните и туристически обекти, да използват нови по-атрактивни форми в комуникацията и промотирането на тези продукти и насърчаване на алтернативни форми на туризма от културен интерес.
Водещ партньор по проекта е Регионът на Източна Македония и Тракия, партньори от българска страна са Областните администрации на Смолян, Кърджали и Хасково.

Проектът е с продължителност 24 месеца, договора за финансиране е подписан на 20.03.2012 г.