В гр. Солун, Република Гърция се състоя заседание на Съвместния програмен комитет на Оперативна програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2007- 2013 г.

26 Юни 2007, 2131 прочита

В заседание на Съвместния програмен комитет на Оперативна програма за трансгранично сътрудничество България - Гърция 2007-2013 г. участва зам.-областният управител Митко Петагов на 22.06.2007 в гр. Солун.
Програмата има четири оперативни оси: качество на живот, достъпност, развитие на човешките ресурси и конкурентноспособността, и техническа помощ.
По отношение на втората ос г-н Петагов изразил становище, че достъпността следва да бъде основен приоритет, защото поради липса на достъпност се ограничават възможностите за ефективни партньорства между субектите от двете погранични територии. Той представил възможността за изграждане на девет прехода между област Смолян и Република Гърция под различни форми. Общата граница дава възможност за преминаване в една или друга форма. Това съответства и на европейската практика където на разстояние от двадесет и пет километра по граничните зони има подобни преходи /туристически пътеки и пътеки за велотуризъм/.
Подобна теза била застъпена и от префекта на област Ксанти и заместниците на областите Драма и Родопи - Ерос.
На срещата станало ясно, че проучването на трасето Ксанти - Рудозем е приключило. Общият бюджет е 200 млн. евро. Следва конкурс.
Оперативната програма е приета и ще бъде изпратена в Брюксел. Общата сума по нея е 110 млн. евро с отделно от тази сума национално съфинансиране на всяка от страните.
За изграждане на бъдещите преходи се е подчертало, че ще бъде използван друг ресурс в това число и национален извън рамките на Оперативната програма.