Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати молба до премиера Бойко Борисов, в дневния ред на предстоящото второ заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на България и Гърция, да бъде включена точка за приоритетно

13 Декември 2012, 1728 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати молба до премиера Бойко Борисов, в дневния ред на предстоящото второ заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на България и Гърция, да бъде включена точка за приоритетно решаване на въпроса за отваряне на пътна връзка и ГКПП „Елидже” по направлението Рудозем-Ксанти.
Подобряването на свързаността би способствало за решаване в значителна степен проблемите на района, за развитие на туризма и двустранния обмен на стоки и услуги. Отварянето на транс-граничната транспортна връзка при „Елидже” и изграждане на съвременна пътна инфраструктура по направлението Пловдив- Смолян- Рудозем през следващия програмен период 2014-2020 г., и до Ксанти е от изключително значение за намаляване на ефекта на кризата от двете страни на границата, се казва в писмото.
Въпросът за изпълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на три нови гранични контролно-пропускателни пункта и пътни връзки между двете страни до 1998 г. и в частност- приоритетно решаване на въпроса за отваряне на пътна връзка и ГКПП „Елидже" по направлението Рудозем-Ксанти бе поставен и на проведената на 11.12.2012 г. в Александрополис трета среща на Съвместния наблюдаващият комитет на програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. Главният секретар на Областна администрация Смолян г-жа Петя Пампорова е член на Комитета с право на глас. Тя запозна присъстващите и с решението на Регионалният съвет за развитие на Южен централен район от тази година, в което се казва, че отварянето на пътната връзка и ГКПП при Ксанти – Рудозем е приоритетно за икономическото развитие на района, за ефективно трансгранично сътрудничество и като сериозна антикризисна мярка и от двете страни на границата. Тя предложи в протокола да бъде вписано и следното решение: „Бързото отваряне на ГКПП и реализиране на пътните връзки при Ксанти-Рудозем е от ключово значение за развитие на трансграничното сътрудничество и ефективно постигане целите на програма Европейско териториално сътрудничество Гърция – България. Представителите и на двете държави се ангажират да запознаят отговорните институции от двете страни с настоящето становище.”
Това са поредни стъпки в усилията на Областна администрация Смолян за разрешаване на проблема с отваряне на пътя Рудозем – Ксанти.