Проект на Областна администрация даде старт на ефективното прилагане на политики в областта на управлението на човешките ресурси

23 Януари 2013, 1786 прочита

Областна администрация-Смолян е първата администрация, в която стартира едноседмичния стаж за проучване работата на звената „Човешки ресурси”, предвиден за всички партньори по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, Процедура по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Водеща организация на проекта е Областна администрация Смолян. В рамките на стажа двама представители на италианските партньори ще посетят всичките 5 областни админинстрации от Южен централен район – Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив и Пазарджик и ще се запознаят на място с работата на звената „Човешки ресурси”.

На 21-ви януари в Смолян, италианските партньори се срещнаха с екипа по проекта и обсъдиха плана за действие и предстоящите дейности. В звеното „Човешки ресурси” на Областна администрация те бяха запознати със системата за подбор, за планиране и оценка не персонала. След приключване на стажа, представителите на италианските партньори ще изготвят доклад с изводи и препоръки за внедряване на техни добри практики.
В скоро време ще последва едноседмична визита в Италия на група от 10 човека - представители на българските партньори, които ще посетят различни администрации в регион Венето. Ще бъде изготвен обобщен доклад за дейността на звената „Човешки ресурси”, със съответните препоръки за подобрянане на работата им.
Проектът е с продължителност 18 месеца, началото му е през м. април 2012 година. Чуждестранен партньор по проекта е ESU-Падуа, регион Венето, Италия. Предвидените дейности включват проучване и разпространение на добри практики за ефективно прилагане на политики в областта на управлението на човешкките ресурси, представяне на проучените добри европейски практики. Ще бъдат създадени условия за подобрена комуникация и транснационално сътрудничество чрез сформирана и работеща партньорска мрежа, както и чрез разработена специализирана информационна система.