Днес, 31.01.2013 г. се проведе първата за тази година работна среща на областния управител инж. Стефан Стайков с кметовете на десетте общини в областта

31 Януари 2013, 1733 прочита

Днес, 31.01.2013 г. се проведе първата за тази година работна среща на областния управител инж. Стефан Стайков с кметовете на десетте общини в областта.
По време на срещата кметовете направиха кратко представяне относно:
- Приключването на 2012 година (изпълнение на бюджета и възникнали проблемни въпроси);
- Обсъждане и приемане на бюджет 2013 година;
- Приоритетите за развитие на съответната община през настоящата година;
- Информация за реализирани в общината проекти по европейски програми, проекти, които са в процес на реализация и бъдещи проекти, както и затредненията.
Инж. Стайков откри работната среща като направи кратко представяне на стратегията за развитие на областта. Той каза, че администрацията използва натрупания опит за решаване на важните въпроси пред областта, като се стреми да заложи конкретни възможности за развитие през следващия планов период. Подчерта, че продължава работата за включване на област Смолян в Договора за партньорство 2014-2020 г. като географски район с по-специални потребности и район с особени териториални характеристики, подкрепян от фондовете на ЕС. В тази връзка сме информирали за нашата позиция всички министри, които имат представители в Работната група по изработване на Договора за партньорство между Република България и Европейския съюз За периода 2014-2020 г. Внесли сме официално нашето предложение на заседание на Работната група по изработване на Договора за партньорство между Република България и Европейския съюз За периода 2014-2020 г. Целта е да осигурим въвеждането на територията на Смолянска област на пилотен модел за осигуряване на интегрирани инвестиции по важни проекти за периода 2014-2020 г. Използваме целия наш капацитет и възможности, както на национално ниво, така и в опита на напредналите държави, които имат територии със сходни характеристики и проблеми - като Италия и Австрия. В резултат на съвместната ни работа по проект Green Mountain с 11 партньора от планински райони на Югоизточна Европа получихме ясна визия за пътя, по който трябва да вървим за решаване на най-важните ни проблеми.
По отношение на пътната връзка Пловдив – Смолян – Рудозем – остава в разширената TEN-T мрежа, като се стремим да осигурим изготвяне на проект, за да се даде ясна визия на възможностите за финансиране. От няколко години водим интензивна кореспонденция с ресорните институции. На база наша инициатива има решение на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР. По наш проект имаме изготвена и Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура в трансграничния район Смолян – Ксанти, което също е аргумент в тази посока. На база проведените работни срещи, в които имаше и представители на общините, формирахме конкретни изводи за възможни мерки и проекти, за които работим да бъдат включени по отделните оперативни програми.
Като приоритет в работата си кметовете посочиха финансовото стабилизиране на общините и усвояването на средствата от еврофондовете. Те поискаха съдействие от областния управител за увеличаване средствата за зимно поддържане, определени за общините както и възможност за удължаване на програмите за осигуряване на временна трудова заетост, като необходима антикризисна мярка.