Заместник областният управител Митко Петагов участва в обучение „По превенция и противодействие на корупцията”

26 Юни 2007, 2034 прочита

В периода от 18 до 21 юни 2007 г. зам.- областният управител Митко Петагов участва в обучение за обучители „По превенция и противодействие на корупцията ” в гр. София. Лектори на обучението са били експерти от Холандия, Финландия и Германия. На срещата са били представени добри европейски практики по превенция на корупцията, методология на анти-корупционни одити, както и възможности за усъвършенстване на правната рамка в Република България в светлината на членството в международната организация GRECO /Държави срещу корупцията/.
В обучението са взели участие по един представител от област в страната, петима представители на Съдебната власт и петима представители от Комисията срещу корупцията.