Прие се Областната стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./

01 Март 2013, 1647 прочита

Прие се Стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./. Това стана на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, което се проведе на 28.02.2013 г., в зала 201 на Областната администрация. В него участие взеха представители на регионални, държавни и общински институции, неправителствени организации и др. Форумът бе воден от зам.-областният управител инж. Чавдар Фурлански –заместник председател ОССЕИВ. Стратегията се прие в изпълнение на целите, поставени от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020 г./. В нея са залегнали няколко приоритета като: повишаване на здравната култура, образованието, намаляване на безработицата, решаване на жилищните проблеми и др.
Елисавета Пеева – мл.експерт в областна администрация и секретар на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси направи презентация на стратегията. Доклади по темата изнесоха представителите на общините Смолян, Доспат и Девин. Оказа се, че първенци в интеграцията на ромите са Община Доспат. Там са обхванати на 100 % децата от тази общност, като посещават детски градини и училища. Решени са жилищните им проблеми, прави се всичко възможно за подсигуряване и на работни места за тях. „В общинската администрация на работа има трима на щат, доста от тях са наети по-програми“, коментира секретарят на общината Евтим Джинсов. Не така стоят нещата, обаче в другите две общини. В Смолян има сериозни проблеми с малчуганите. Много от тях не ходят на детска градина, а оправданието на родителите им било преди всичко липсата на финанси за заплащането на необходимите таксите в забавачниците. „Около 60 % от ромите в общината не са здравно осигурени“, съобщи Любка Бадева - представител на община Смолян. Тя съобще, че предстои избор на здравен медиатор, който ще бъде посредник между тях и лекарите и ще съдейства за повишаване на здравната им култура. В Девин също имат проблеми с посещението на децата в детските градини и училищата. „Опитваме се да работим с всички, но не е никак лесно“, коментира Мария Терзийска от общинската администрация на Девин. Освен това в този район имало и сериозна миграция на ромите и това допълнително утежнявало задачите на служителите. На проблема с отсъствието на децата от детските градини акцентира и г-жа Семерджиева от Ресурсния център в Смолян. „Когато децата от този етнос тръгнат на училище, без да са посещавали детска градина е много трудно да се работи с тях, тъй като не знаят добре български език. Първите няколко години учат езика, а през това време пропускат учебния материал и изостават с развитието в образованието“, категорична бе Семерджиева.
Зам.-областният управител Чавдар Фурлански обърна внимание на факта, че в следващия програмен период предстои да бъдат открити европейски програми, с които да се кандидатства и решава проблема с интеграцията на ромите в България и даде конкретни примери.
Беше създадено и Звено за мониторинг, което да координира цялостната дейност по изпълнението на стратегията и плановите действия.