Министерство на физическото възпитание и спорта провежда национално проучване за интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

22 Април 2013, 2676 прочита

Министерство на физическото възпитание и спорта стартира на 11 април 2013 г. мащабно проучване относно интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта. Продължителността на допитването е три седмици.
Всички български граждани, които имат отношение към родния спорт могат да изразят своето мнение в рамките на онлайн проучването, да отправят съвети и препоръки. Данните ще бъдат обстойно разгледани и анализирани. Идеята на МФВС е да се обобщят мненията на колкото се може повече граждани във връзка с техните предпочитания, отношение и желание да практикуват определен вид спорт. Това ще е от полза както за актуализиране на нормативната уредба, така и при планиране на програмите и политиките на държавната и местна власт по отношение на спорта.
До края на допитването остават още две седмици. Всеки може да изрази мнение на www.anketa.mpes.government.bg