„РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА” – II - надпяване, надсвирване и надиграване на танцови, музикални състави и индивидуални изпълнители

23 Април 2013, 1751 прочита

Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков има удоволствието да покани всички родопчани, приятели и гости на областта на: Надпяване, надсвирване и надиграване на танцови, музикални състави и индивидуални изпълнители, под надслов
„РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА” - II
по проект JTI-TARGET, по Програма за ЕТС „Гърция – България 2007 - 2013“, което ще се проведе на 27. IV. 2013 г. от 16.30 ч. на централния градски площад в гр. Доспат.
Проект „Joint Tourism Initiative Targeting Heritage” /„Съвместна туристическа инициатива”/, с акроним „JTI-TARGET” е по Приоритетна ос 1 Качество на живот по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”; съфинансирана от Европейския сьюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национален принос на Република България и Република Гърция. Водещ партньор по проекта е Регионът на Източна Македония и Тракия, партньори от българска страна са Областните администрации на Смолян, Кърджали и Хасково.
Първото издание - тематичен концерт-спектакъл „РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА”, под мотото „Ние пренасяме традицията в бъдещето и я представяме пред вас от цялото си сърце и душа” бе на 14. XII. 2012 г. в Смолян. В него участие взеха: групи за изворен родопски фолклор, танцови състави, 101 каба-гайди, изтъкнати родопски певци и инструменталисти, Христина Арабаджиева, славеят на Родопите – Росица Пейчева и балет „Етно ритъм”. Повече от 200 изпълнители, членове на самодейни групи от 11 читалища в областта, представиха в зала 1 на Културен център-Смолян изворен родопски фолклор, пресъздадоха родопските обичаи и ритуали. Мащабната концертна изява, продължила повече от три часа бе феерия от музика, танци и багри - истинско вълшебство, предало мъдростта на вековете, мощта, колорита и красотота на българския фолклор.
Родопа е магия и както казва Никола Гигов :" ... не можеш да разбереш: планината ли пее или хората...пламъкът на огнището и огънят на сърцето ги сбира. Сърце до огън, жалба до песен! Ако имаш огън и сърце -приближи!"
Вслушайте се в Родопа планина на 27. IV. 2013 г. от 16.30 ч. на централния градски площад в гр. Доспат!
Да пазим корените, фолклора и традициите си, защото народната музика, народната песен, българските народни танци и народно творчество са важна част от богатото ни културно наследство, съхранило мъдростта и художествения талант на народа ни през вековете.