Продължава работата по проект „Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа” ACROSSEE

20 Юни 2013, 1559 прочита

На 18 юни 2013 г., в Брюксел, се проведе семинар на тема „Усъвършенстване на регионалните инициативи: принос на проект ACROSSEE за развитие и усъвършенстване на макрорегионалните стратегии”.
Събитието се проведе в офиса на Автономния регион Friuli-Venezia Giulia, Italy, който е един от общо 28-те партньора, участващи в проекта „Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа” с акроним ACROSSEE, финансиран по четвъртата покана на Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013".
Партньорите в проекта са от осем страни - членки на ЕС – Австрия, Белгия, България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния и Словения и от пет страни извън ЕС – Албания, Хърватска, Черна гора, Сърбия и Украйна.
Участващите партньори са разпределени по следния начин: 7 от Италия, 4 от Белгия, 3 от Гърция, по 2 за Словения, Австрия, Хърватия и Унгария, и по 1 от България, Румъния, Албания, Черна гора, Сърбия и Украйна.
От българска страна единствен участник е Областна администрация Смолян, която трябва да извърши изследване и анализ на пограничния транспортен трафик на територията на Република България.
На семинара бяха представени и разгледани следните теми:
• Представяне на проекта ACROSSEE, текущи въпроси на равнище ЕС в областта на макрорегионалните стратегии.
• Причини и предизвикателства за изпълнение на Адриатическо-йонийската стратегия. Добавената стойност за европейските региони.
• Предизвикателствата на транспортната политика на ЕС в контекста на региона на река Дунав.
• Състояние по дейностите на изпълнение на Дунавската стратегия в транспортния сектор; синергии с проекта ACROSSEE.
• Възможности за бизнес на Балканите: един 12-месечен анализ на ЕС, ЕИБ, ЕБВР договори.
• Текущите предизвикателства в интермодалния транспорт в Югоизточна Европа и в района на Северния Adriatic.
• Аспект за развитието на железопътния сектор в новата Югоизточна зона Европа. Съвременни тенденции и възможните взаимодействия.
• Последните тенденции и предстоящи нужди на морски, сектор в Северен Adriatic.
ACROSSEE има изготвен сайт – www.acrossee.net., на който може да бъде намерена пълна информация за дейностите и хода на проекта.